Sponsoren.

Nieuwsbericht 5 september 2014
Seldom Sense blokfluit ensemble wint het
Internationaal Van Wassenaer
Concours

 

Een drieklapper voor blokfluitensemble ‘Seldom Sene’. Het won vrijdag 5 september de finale van het Internationaal Van Wassenaer Concours. Het oude muziek concours maakt sinds 2014 deel uit van het Festival Oude Muziek in Utrecht.
 

seldom-seneHet oude muziek concours maakt sinds 2014 deel uit van het Festival Oude Muziek in Utrecht.

Ook ontving SeldomSene de Publieksprijs en de Persprijs. Daarmee wint het blokfluitenensemble in totaal € 7.000,= aan prijzengeld.


Het ensemble Seldom Sense treedt tijdens ons Festival Kamerklanken op 28 september a,s. op in de societeit Amicitia en Zwarte Arend aan de Peperstraat 15.  

Nieuwsbrief augustus 2014
(voor een downloadversie, klik hier)


Geachte vriend van de kamermuziek,

Met plezier verwelkom ik u namens het bestuur van de Stichting Kamermuziek ’s-Hertogenbosch samen met ons te gaan genieten van mooie kamermuziek concerten op het podium Azijnfabriek.  In het seizoen 2014/2015 zullen opnieuw ca. 75 lunchconcerten op donderdag en zaterdag van 12.30 tot 14.00 uur gegeven worden door een grote verscheidenheid aan musici. Bijgevoegd vindt u het jaarprogramma seizoen 2014/2015.

Het bestuur heeft u eerder laten weten, dat zij voorstander was van inning van de vriendenbijdrage met behulp van een automatische incasso, indien u daarvoor een machtiging had afgegeven. Het bestuur heeft nu besloten op grond van reacties op dit voornemen daar vooralsnog van af te zien. Het staat u overigens vrij toch zo’n machtiging af te geven.

Wanneer u nu besluit vriend van de Stichting te blijven dan vragen wij u uw vriendenbijdrage op de gebruikelijke wijze aan ons over te maken: storting op nummer NL 78 RABO 0116241608 of met de bijgesloten  acceptgirokaart.  U ontvangt uw vriendenpas na betaling. De hoogte van de bijdrage is gelijk aan die van het afgelopen seizoen. Deze  is voor dit komende seizoen € 100,= ; voor een 2de bewoner op uw adres €60,=.