..


ANBI: wie, wat, waar!
Stichting Vrienden Kamermuziek ’s-Hertogenbosch


Fiscaal vriendelijk geven

U kunt ons helpen door het geven van een gift. De Stichting Vrienden Kamermuziek 's-Hertogenbosch heeft van de Belastingdienst de status Culturele ANBI gekregen. Als u een gift geeft aan een Culturele ANBI geregistreerde Stichting mag u onder bepaalde voorwaarden 1,25 maal* het gegeven bedrag van uw belastbaar inkomen aftrekken. U betaalt dan minder belasting. 

 (* ook ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen kunnen gebruik maken van de Culturele ANBI-regeling en mogen onder voorwaarden 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting). 

Het bestuur vraagt u gebruik te maken van de fiscaal voordelige regeling door een extra schenking. U draagt op die manier bij aan de continuïteit van de lunchconcerten op donderdag en zaterdag.

Er zijn twee regelingen (onderstaande uitwerking betreft particuliere schenkingen):


 1. Eenmalige giften
U telt van een belastingjaar alle giften die u hebt gegeven aan ANBI-instellingen op. De gift aan de Stichting Vrienden Kamermuziek ’s-Hertogenbosch vermenígvuldigt u daarvoor eerst met 1,25. 

Voorbeeld
U geeft in 2016 € 600 aan andere (niet-culturele) ANBI-instellingen en € 100 aan de Stichting Kamermuziek Vrienden 's-Hertogenbosch. U mag dan als aftrekpost in uw belastingaangifte opnemen € 600 plus 1,25 * € 100 = € 725.

Voor eenmalige giften geldt een fiscale drempel. De fiscale drempel is 1% van het totale verzamelinkomen van u en uw partner met een minimum van € 60. Het verzamelinkomen is de som van uw gezamenlijke inkomsten in box 1, 2 en 3).

Stel u en uw partner hebben in 2016 een verzamelinkomen van € 45.000. De drempel is € 450. U mag van uw inkomen fiscaal als gift aftrekken: € 725 -/- € 450 = € 275.

Bij een marginaal fiscaal tarief van 40,40% betaalt u 40,40% van € 275 = € 111,10 minder inkomstenbelasting. Het fiscaal voordeel alleen berekend over de gift aan de Stichting Vrienden Kamermuziek 's-Hertogenbosch is 40,4% van € 125 = € 50,50 minder inkomstenbelastingen. U betaalt zelf per saldo € 49,50.

Per jaar mag u maximaal een verhoging van € 1.250 aftrekken.

2. Periodieke giften
Als u een schriftelijke overeenkomst sluit met de Stichting Vrienden Kamermuziek 's-Hertogenbosch om minimaal vijf jaar een gift te geven dan mag u het bedrag van de gift ook vermenígvuldigen met 1,25. Er is bij een periodieke gift van minimaal vijf jaar geen drempel.

 Voorbeeld

U legt in de overeenkomst vast, dat u de komende vijf jaar ieder jaar € 100 doneert aan de Stichting Vrienden Kamermuziek 's-Hertogenbosch. U mag ieder jaar aftrekken van uw inkomen € 125. U betaalt daardoor 40,4% van € 125 = € 50,50 minder inkomstenbelasting. Per saldo kost de gift u € 100 -/- € 50,50 = € 49,50.

Per jaar mag u maximaal een verhoging van € 1.250 aftrekken.
 

In de overeenkomst kunt u vastleggen, dat u geen gift betaalt als u werkloos wordt. Ook bij overlijden loopt de verplichting een gift te geven niet door op de erfgenamen. Het bestuur kan u een model van een schriftelijke overeenkomst sturen die voldoet aan de eisen van de Belastingdienst. Ook op de website van de Belastingdienst kunt u een model overeenkomst terugvinden.
Wij helpen u graag bij het invullen van de modelovereenkomst.

Belangrijk: zorg dat u eerst een overeenkomst met het bestuur van de Stichting Vrienden Kamermuziek 's-Hertogenbosch tekent. Daarna maakt u het afgesproken bedrag over op bankrekening NL78RABO0116241608 ten name van Stichting Vrienden Kamermuziek ’s-Hertogenbosch onder vermelding van gift.

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met ons bestuurslid Theo Van Boekel, e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Opmerking: De hoogte van het fiscale tarief is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Het percentage kan 22,5%, 42% of 52% zijn. Hoe hoger uw marginaal tarief hoe groter uw fiscaal voordeel is.

Als organisatie met ANBI-status zijn wij verplicht organisatorische en financiële gegevens van de Stichting te publiceren.

Klik hier voor stichtingsinformatie.