..

Nieuwsbrief januari 2014

In deze nieuwsbrief wil ik het met u hebben over een aantal zaken die met geld te maken hebben.  Geen gezellig onderwerp,- we schrijven liever over de talrijke mooie momenten, die we tijdens de concerten meemaken - maar ook geld is met deze activiteiten onlosmakelijk verbonden. In dit schrijven treft u een drietal onderwerpen aan.


Automatische incasso

Het is gebruikelijk dat u elk jaar voor uw betaling van de vriendenpas van de Stichting Vrienden Kamermuziek ’s-Hertogenbosch een acceptgiro ontvangt. Het bestuur heeft besloten om reeds in september 2014 - bij de aanvang van ons nieuwe muziekjaar- zoveel mogelijk over te stappen op het gebruik van de automatische Incasso. Hiermee worden onze bankkosten en de administratieve werkzaamheden beperkt. Om uw vriendenpas voor het seizoen 2014-2015 te verlengen sturen wij u in de komende maand mei een volmachtformulier, waarmee u ons kunt machtigen om per 1 september uw vriendenbijdrage van uw rekening af te laten schrijven. Wij zullen het zeer op prijs stellen indien u van deze betalingsmogelijkheid gebruik wilt maken en deze machtiging ingevuld en ondertekend afgeeft aan onze kassier bij een bezoek aan een van de concerten of wilt toesturen aan het secretariaat van de Stichting Vrienden Kamermuziek ’s-Hertogenbosch. Deze automatische incasso kan op ieder gewenst moment door u worden gestopt.


Culturele ANBI Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling

De Stichting Vrienden Kamermuziek ’s-Hertogenbosch staat sedert 10 mei 2011 ingeschreven als een Culturele ANBI instelling, Cultuurbegindatum 01-01-12, Fiscaal nummer 816878092. Het betekent dat schenkingen aan de Stichting belastingtechnisch extra gefaciliteerd kunnen worden en daardoor wellicht ook voor u interessant kunnen zijn. 

Op de website van de belastingdienst treft u uitgebreide informatie aan over deze ANBI-regeling (klik hier).  Het bestuur is graag beschikbaar om vragen over dit onderwerp nader toe te lichten.  Het behoeft geen betoog dat wij deze fiscaal aantrekkelijke regeling graag aanbevelen. Immers om de tweewekelijkse lunchconcerten in De Azijnfabriek, het kamermuziekfestival Kamerklanken en de incidentele concerten op andere locaties voort te kunnen zetten zijn giften zeer welkom.


Erfenis of legaat

Wanneer u jarenlang genoten heeft van de lunchconcerten dan kunt u overwegen om door het schenken van erfenis of legaat ons in staat te stellen deze concerten voort te zetten. Een notaris kan u ongetwijfeld informeren hoe een en ander te realiseren. Normaal is de inhoud van onze nieuwsbrief luchthartig, toch zijn we van mening dat we als bestuur van De Stichting Vrienden Kamermuziek ’s-Hertogenbosch u mogen wijzen op de financiële mogelijkheden die er zijn om ons te helpen de concerten te continueren. Helaas is het de realiteit van vandaag de dag dat de ontvangsten uit de overheidssubsidie meer en meer onder druk komen te staan.

 

Ik hoop u met deze nieuwsbrief op de hoogte te hebben gebracht van de actuele ontwikkelingen op financieel gebied die voor u en onze Stichting van belang zijn. 


Met vriendelijke groet,

 


Ruud Bokeloh,

Voorzitter Stichting Vrienden Kamermuziek ’s-Hertogenbosch
Tel. 073-6140295