..

Nieuwsbrief februari 2013 (1), Vooruitblik 2013
Ondertussen leven we al weer in februari van het nieuwe jaar en hebben weer een maand met prachtige muziekuitvoeringen achter de rug. Voortdurend tevreden, blije en enthousiaste gezichten in een -keer op keer- volle zaal. Kunt u zich voorstellen dat dat voor het bestuur een geweldige stimulans is om op deze wijze door te gaan?

Luisteraars, musici en organisatoren, allen content..... dat geeft voldoening ! Veel mooie en boeiende uitvoeringen staan komende maanden nog op het programma en daarbij wil ik u nu reeds attenderen op de heerlijke muziekavond  die wij gaan organiseren in de Ned.Herv.Kerk.  Noteer alvast in uw agenda dat u de avond van de 12e juni vrijhoudt.  Binnenkort zullen wij u over dit concert uitvoerig informeren.  

De vorige week werd heel Nederland wakker geschud door de  -door velen lang verwachte - maar toch plotselinge mededeling dat onze koningin op 30 april afstand zal doen van de troon ten gunste van haar zoon Willem-Alexander. Met weemoed zal men afscheid nemen van een geëngageerde en vertrouwde vorstin en vol verwachting ziet men uit hoe haar zoon aan deze functie gestalte zal gaan geven.

Eenzelfde situatie doet zich voor binnen het bestuurvan de Stichting Vrienden van de Kamermuziek. Ruud van Rijn, nu ruim vier jaar als bestuurslid met hart en zielbezigmet allerlei zaken als P.R., website, uitbouw van leden- en geinteresseerdenbestand, heeft destijds te kennen gegeven zijn bestuursfunctie te willen overdragen. Natuurlijk betreuren wij dat zeer want hij was de man die alles aanpakte en de nodige structuur aanbracht in onze organisatie. Ruud heeft ons de tijd gegeven om uit te zien naar een opvolger en, … ja hoor, ….onze Willem-Alexander aliasPaul de Backer hebben wij bereid gevonden het stokje over te nemen om datgene wat Ruud heeft opgebouwd en in gang heeft gezet, voort te zetten en uit te bouwen.

Wanneer u op onze mooie websitewww.kamermuziekshertogenbosch.nldoorklikt naar Bestuur dan zult u daar ook zijn naam en portret tegenkomen. Intern zijn wij enthousiast dat we deze man die uitstekend past binnen hetbestuursvriendenclubje, hebben kunnen 'strikken' en we hebben er alle vertrouwen in dat hij voor onze Stichting veel zal gaan betekenen. Graag bied ik hem de gelegenheid om zich persoonlijk aan u voor te stellen.

 Vriendelijke groet,

Ruud Bokeloh
Voorzitter
Stichting Vrienden Kamermuziek ’s-Hertogenbosch

=0=