Laatste nieuws

Deze rubriek informeert u over actuele ontwikkelingen binnen onze Stichting. Daarnaast worden de periodieke nieuwsbrieven in deze rubriek gepubliceerd. U kunt uw reacties geven via e-mail door
hier te klikken. 

 

 

12de editie Kamerklanken 2018 groot succes, ruim 400 bezoekers

Op 23 september 2018 is het festival Kamerklanken voor het eerst georganiseerd in samenwerking met de Vereniging Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch. In totaal hebben in totaal 430 bezoekers het openingsconcert en de middagconcerten bezocht. Het openingsconcert door La Favorita was nagenoeg volledig bezet en voor de middagconcerten hebben 300 personen een passe-partout gekocht; 120 bezoekers meer dan in de editie van 2016.

Het aantal muzieklocaties voor de middag is uitgebreid tot 12, waarvan 6 nieuwe locaties. Het bestuur heeft de bewoners van huizen bedankt voor hun gastvrijheid.

Het bestuur heeft na afloop via de mail de bezoekers geënquêteerd om hieruit lering te kunnen trekken voor de editie Kamerklanken 2020. Voor het bestuur was de enquête belangrijk om te weten of de doelstellingen voor 2018 waren bereikt, te weten een hoge kwaliteit van de muziekuitvoeringen, goede waardering van het festival door de bezoekers, meer bezoekers en betere en gespreide bezetting van de middagconcerten.

De verkoop van de kaarten voor het openingsconcert en de passe-partouts voor de middag verliep via de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch. Van de bezoekers beoordeelde 77% de kaartverkoop met goed of uitstekend.

Het openingsconcert is door de toehoorders zeer gewaardeerd. Bijna 87% van de geënquêteerden gaf de waardering goed of uitstekend. Het was een “bijzondere uitvoering met oude muziekinstrumenten en met een goede sopraan”.Bijzondere uitvoering met oude muziekinstrumenten en goede sopraan. Een mooie start van een fijne dag! De gemeente heeft weer gastvrijheid verleend in het stadhuis.

Bijzondere uitvoering met oude muziekinstrumenten en goede sopraan. Een mooie start van een fijne dag!Bijzondere uitvoering met oude muziekinstrumenten en goede sopraan. Een mooie start van een fijne dag!In de nieuwe opzet hebben bezoekers van de middagconcerten kunnen kiezen uit vier arrangementen. Ieder arrangement was weer onderverdeeld in drie groepen van 16 tot 30 personen. Stadsgidsen van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch hebben de bezoekers van de ene locatie naar de andere locatie geleid. Onderweg en bij de locaties hebben zij een toelichting gegeven bij de cultuurhistorische achtergrond van de locaties en de huizen waar de concerten plaatsvonden. Jammer was, dat het weer niet heeft meegeholpen.

De waardering van de bezoekers voor de ontvangst in de verschillende huizen was goed tot uitstekend (82%). Een enkele huiskamer was te klein voor het aantal bezoekers.

Dankzij de nieuwe opzet waren bezoekers beter gespreid over de verschillende concertlocaties. Prettig voor bewoners van de huizen en de musici. Voor de bewoners was de organisatie eenvoudiger en voor de musici betekende deze aanpak goed gevulde huiskamers en niet in tegenstelling tot de eerdere edities soms concerten voor een handjevol belangstellenden.

Bijna 70% van de geënquêteerden vond de afstanden tussen de huizen geen probleem.

Door de overige 30% zijn in de enquête enkele kritische opmerkingen.

gemaakt het slechte weer zat ook niet mee, Bij een volgende editie zal het bestuur kijken hoe ze op dit punt verbeteringen kan aanbrengen.

De waardering voor musici was goed tot uitstekend (91%). De kwaliteit van de musici was evenals alle andere jaren, zoals we ook doorgaans gewend zijn bij de lunchconcerten hoog.

De Festivalgids die bezoekers aan de middagconcerten hebben ontvangen is zeer gewaardeerd (96%). In de gids staan cultuurhistorische achtergronden van de huizen, het programma van de concerten en informatie over de musici. Dankzij een genereuze geste van Canon was het mogelijk deze gids uit te brengen.

Het bestuur ziet terug op een in haar ogen geslaagd festival. Daarin wordt zij ook bevestigd door de uitkomsten van de enquête en andere spontane reacties.

Zij zal bij de volgende editie proberen rekening te houden met de bij de enquête gemaakte opmerkingen.

Foto’s van het festival Kamerklanken 2018 kunt u vinden op de site van Gerard Monté.  klik hier

Nieuwsflash 16 november 2017

"Wintertuinen wandeling"

Graag brengen wij een mooi kleinschalig initiatief onder uw aandacht: "de wintertuinwandeling" 

Een wandeling op 19 december a.s. langs een zes-tal huizen in de binnenstad waarbij koren, een zanger, een verteller en een gitarist voor u optreden.

Zij brengen repertoire dat zich in kerstsferen afspeelt of daar dicht bij aansluit onder het genot van een glaasje wijn en een hapje. 

De huiseigenaren hebben hun tuinen sfeervol aangepast, of de omgeving geeft de kerstsfeer al weer. U maakt een tocht langs kleine concertjes o.l.v. een begeleider.

Uiteraard is er een beperkt aantal plaatsen beschik-baar: 5 groepen van 25 mensen. 

Datum: 19 december
aanvang 17.30 en duurt tot ca  21.00 uur.


Meer weten of aanmelden?  Klik dan HIER en u wordt doorverwezen naar de website  van Stichting Open Tuinen 's-Hertogenbosch. 

 

Logo open tuinen s hertogenbosch

 

Nieuwsflash 5 november 2017

"Bossche Kerstklanken"

 

De Kring Vrienden van ‘s_Hertogenbosch en de Stichting Vrienden Kamermuziek ’s-Hertogenbosch slaan dit jaar de handen ineen en komen met een nieuw en exclusief kerstevenement vol sfeer, muziek en lekkers.

Zaterdag 16 december leiden gidsen u door de Middeleeuwse straten van de sfeervolle binnenstad waar u vervolgens welkom bent in vier monumenten. In het prachtige, in kerstsfeer opgetuigde herenhuis van de Kring Vrienden aan de Parade treedt Vocalgroup van vier professionele zangers uit ’s-Hertegenbosch en Tilburg. 

Bekroond verhalenvertelster Pauline Seebregts vertelt in het Zwanenbroedershuis een kerstverhaal en in het eeuwenoude Stadhuis aan de Markt speelt het Dickens ensemble in Dickens kledij. 

Bij het Jheronimus Bosch Art Center kunt u de grootste miniatuur kerststal van Europa bewonderen, een kerstdrama met 1750 mens- en dierenfiguren.

Dit alles gaat natuurlijk vergezeld van heerlijke hapjes en drankjes in winterse sferen. Bossche Kerstklanken wordt in de Azijnfabriek afgesloten waar het ensemble Corona op u wacht. Dit gezelschap bestaat uit Valeria Vignaco sopraan, Heleen Gerretsen cornetto, blokfluit en teksten, Margo Fontijne renaissencegamba en vedel, met Elly van Munster op renaissenceluit en electrumluit.

U kunt dit concert beleven onder het genot van warme chocomel of glühwein en worstenbrood.

 

Nabericht per 12/11/2017 :  Kaarten voor dit evenement zijn inmiddels uitverkocht. 


KRING VRIENDEN  VAN ‘S-HERTOGENBOSCH

&

Stichting Vrienden Kamermuziek

 

Bossche Kerstklanken

Nieuwsflash 29 september 2016

"Wisseling van de wacht"

1 ruud bokelohTijdens het lunchconcert van vandaag heeft onze voorzitter Ruud Bokeloh de voorzittershamer officieel overgedragen aan Theo Van Boekel.  Deze wisseling van de wacht was reeds eerder aangekondigd, maar nu is het dan zover.

Na een 8 jaar bezielende en inspirerende leiding zal Ruud Bokeloh op de achtergrond beschikbaar blijven voor wervende activiteiten zoals sponsoring. Ruud, veel dank voor alle energie die je de afgelopen jaren hebt gegeven aan de Stichting Vrienden kamermuziek 's-Hertogenbosch. 

 

 

Pasfoto Theo van BoekelTheo Van Boekel is vorig jaar toegetreden tot het bestuur en zal met verve en elan de leiding over nemen en samen met de overige bestuursleden en de vrijwilligers het schip op goede koers laten varen.

De afgelopen jaren heeft de Stichting zich mogen verheugen in een behoorlijke toename van het aantal "vrienden".  Een groei die refecteerde een grote bezoekersaantallen. Dus Theo, het wordt de uitdaging deze ontwikkeling de komende jaren voort te zetten!  Veel succes!

 

    


 

Nieuwsflash 10 juni 2016

Nieuwsbrief "terugblik op het afgelopen seizoen"

Azijnfabriek buitenPrachtige Muziek en Wrange Klanken
Dat is de samenvatting van het afgelopen seizoen. Prachtige muziek, zoals we die gewend zijn door de inspanningen van onze programmeur Matthieu. Ondersteund daarbij door een enthousiast bestuur en een grote schare vrijwilligers. Het mag best eens gezegd, de lunchconcerten zijn slechts mogelijk dankzij de inzet van velen. Mensen die geheel vrijwillig en onbezoldigd, soms op de voorgrond maar nog veel vaker op de achtergrond, hun werk verrichten. En ja, Matthieu heeft ook voor het gehele volgende seizoen de musici al vastgelegd.

De wrange klanken betreffen de soms heftige debatten die gevoerd werden en worden over “Podium Azijnfabriek”. Het voortbestaan van het podium staat op het spel. Maar uw bestuur heeft vooralsnog - in lijn met de handtekeningenactie van eind vorig jaar - besloten solidair te blijven met de exploitanten en van deze accommodatie gebruik te blijven maken. Die solidariteit is zodanig op prijs gesteld dat wij van de familie Rijnaarts twee zomerconcerten krijgen aangeboden.

Bestuurssamenstelling
Met ingang van 26 mei zijn nieuwe besturen samengesteld voor de Stichting Vrienden Kamermuziek ’s-Hertogenbosch en - als logisch gevolg - voor de ondersteunende Stichting Behoud en Ontwikkeling Kamermuziek ’s-Hertogenbosch.

Het bestuur van de Stichting Vrienden bestaat uit: Ruud Bokeloh, voorzitter, Dick Haasbroek, secretaris, René Bokslag, penningmeester, Matthieu Hogenboom, programmeur en Theo van Boekel als bestuurslid belast met de sponsoring en juridische aangelegenheden. Het Bestuur van de Stichting Behoud en Ontwikkeling bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester van de Stichting Vrienden. Kunt u het allemaal nog volgen?

Node hebben wij afscheid genomen van Clary van Roosmalen die ruim 4 jaar haar beste krachten heeft gewijd aan de beide Stichtingen als secretaris. Wij zijn haar veel dank verschuldigd. Chris Boelens heeft na een jaar afscheid genomen als penningmeester en Sjan Kivits is niet toegetreden tot het bestuur. Wij hopen hen nog vaak te blijven zien bij de concerten.

Interieur AzijnfabriekEnquête
U hebt zich uit men spreken in een enquête die in de zaal is afgenomen in de maand maart. 158 formulieren werden ingenomen waarvan 14 van “niet-vrienden”. Tevredenheid met de gang van zaken voerde de boventoon. De muziek wordt voor bijna 100% gewaardeerd. Op de specifiek aan de orde gestelde vragen over de financiële bijdrage komen we verder op bij u terug. Interessant is dat een grote meerderheid van u te voet of per fiets naar het concert komt en dat elke week tweemaal.

Natuurlijk zijn er wat verbeterpuntjes en wensen aangegeven, zowel voor wat betreft de accommodatie als voor het muziekgenre. Daar gaan we iets mee doen.

 

Vriendenbijdrage
U toonde zich, in meerderheid, bereid om de vriendenbijdrage te verhogen tot €120,00. Welaan, dan hebben wij goed nieuws voor u. Het bestuur heeft besloten om de vriendenbijdrage voor het seizoen 2016-2017 vast te stellen op €105,00 voor één vriend en op €175,00 voor twee vrienden op één en hetzelfde adres. We gaan proberen de verhogingen voor de komende jaren zo beperkt mogelijk te houden. En wederom mag daarbij gezegd worden dat dit mogelijk is omdat we zoveel fijne vrijwilligers hebben en ook de musici het optreden bij ons belangrijker vinden dan alleen geldelijk gewin. Waar kom je dat nog tegen?

U kunt van uw kant ons helpen door direct te reageren op ons betaalverzoek en uw jaarbijdrage over te maken op reknr. NL78RABO0116241608 t.n.v Stichting Vrienden  Kamermuziek ’s-Hertogenbosch.

Lisa JacobsZomerconcerten
In de inleiding schreven we al even over de geste van Podium Azijnfabriek en haar exploitanten. De twee aangeboden zomerconcerten houden we op 9 juli en 13 augustus. Aanvang 12.30 uur. Komt allen en zegt het voort!

En ja, Lisa Jacobs (foto) is van de partij. Voor de rest blijft het nog even een verrassing.

 

Kamerklanken Festival Kamerklanken 2016
We hoeven het u natuurlijk niet meer te vertellen maar toch. 25 september kunt u weer op 10 verschillende locaties naar prachtige muziek van getalenteerde musici luisteren. U kunt nu al de kaarten bestellen via de website door HIER te klikken. Zowel voor het Openingsconcert in het Stadhuis als voor de passe-partout voor de overige concerten.


Rabobank Clubkas Campagne 610x400 Rabobank Clubkas Campagne
We hadden u hier graag laten weten of uw en onze inspanningen voor deze actie tot de gewenste resultaten hadden geleid. Helaas wordt de uitslag pas eind juni bekend gemaakt.

We zullen op de website het resultaat bekend maken.


Sponsoring
Namens ons nieuwe bestuurslid Theo van Boekel willen wij u graag attenderen op de mogelijkheid om onze Stichting te sponsoren. Zowel grote als kleine sponsoren zijn welkom.

Kijk op deze link en u komt op onze website, waar u het e-mailadres ziet waar u Theo uw interesse - of die van een goede vriend of kennis - kunt melden.


En natuurlijk wensen wij u een ontspannen zomerreces en zien u graag terug op zaterdag 3 september bij alweer het 35e concertseizoen.

** Tip, U kunt deze nieuwsbrief prirnten door op het "printer-icoontje" links bovenaan dit artikel te klikken of een exemplaar te downloaden door HIER te klikken.